liên hệ chúng tôi

Xin liên hệ với chúng tôi. 

Rất Hân Hạnh được lắng nghe ý kiến đóng góp của bạn.

 
Spell Check
 

 

trụ sở chính
địa chỉ: 8305 Stayton Drive, Jessup MD 20794
điện thoại: 800-645-0769, 301-621-8140
FAX: 888-407-3278, 410-381-2079
Email: info@eastlandfood.com

chi nhánh Florida
địa chỉ: 9608 Premier Parkway, Miramar, FL 33025
điện thoại: 888-430-9193, 954-430-9193
FAX: 888-430-9195, 954-430-9667
Email: info_florida@eastlandfood.com

chi nhánh California
địa chỉ: 1401 E Cedar Street, Ontario, CA 91761
điện thoại: 855-253-6875, 909-212-0202
FAX: 909-212-0760
Email: info_california@eastlandfood.com

chi nhánh Illinois
địa chỉ: 606 Territorial Drive, Bolingbrook, IL 60440
điện thoại: 1844-456-1560, 630-633-2470
FAX: 1844-456-1599, 630-633-2479
Email: info_illinois@eastlandfood.com

chi nhánh Georgia
địa chỉ: 2925 Shawnee Industrial Way, Suite 800,  Suwanee, GA 30024
điện thoại: 844-407-2652, 678-926-5320
FAX: 844-407-2651, 678-541-6699
Email: info_georgia@eastlandfood.com